środa, 6 maja 2015

Skutki współpracy z osobą nieposiadającą licencji detektywa

STRATA PIENIĘDZY

Najczęściej osoba podająca się za detektywa po pobraniu zaliczki na zlecenie nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do wykonania tegoż zlecenia. Kontakt z nieuczciwym "detektywem" urywa się, nie odbiera on telefonu,  nie odpowiada na maile. 

BRAK WARTOŚCIOWEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO

Jeżeli osoba nieuprawniona wykonuje zlecenie to dane i informacje przez nią uzyskane nie mogą być przedstawione jako dowód w sądzie czy przed organami ścigania. Osoba nieposiadająca licencji detektywa nie może być przesłuchiwana w sprawie przed sądem. Jeżeli zaś Klient wykorzysta nielegalnie zdobyte informacje, naraża się na postępowanie karne i powództwo cywilne.

BRAK MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA ROSZCZEŃ

W przypadku kiedy nie mamy podpisanej umowy, nie mamy możliwości ani podstaw do wniesienia reklamacji na zamówioną usługę. Zaś brak potwierdzenia wpłaty zaliczki uniemożliwia nam żadnie jej zwrotu.

sobota, 7 marca 2015

Weryfikacja rzetelności detektywa krok po kroku


I ETAP : Wybór detektywa. Agencję detektywistyczną (jak i inne usługi) znajdujemy przeważnie przez Internet. Na tym etapie należy zwrócić uwagę czy na stronie internetowej detektywa podany jest dokładny adres siedziby biura, pełne dane firmowe i numer telefonu stacjonarnego. Detektyw, który nie podaje pełnych danych teleadresowych jest mało wiarygodny. 

II ETAP : Rozmowa telefoniczna. Pierwszy kontakt z przyszłym usługodawcą zazwyczaj odbywa się przez telefon. W trakcie takiej rozmowy Klient określa problem, przez który zamierza skorzystać z pomocy agencji detektywistycznej. W tym momencie detektyw powinien wstępnie wycenić wartość swojej usługi i określić zakres pracy jaką wykona.


III ETAP : Kontakt bezpośredni. Na początku spotkania należy poprosić detektywa o okazanie dokumentów uprawniających go do wykonywania zawodu. Ustawa o usługach detektywistycznych określa, że czynności detektywistyczne może prowadzić osoba posiadająca licencję detektywa oraz wpis do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oba te dokumenty jednocześnie musi posiadać detektyw, aby w pełni legalnie prowadzić swoją działalność. Ustawa narzuca również posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności detektywistycznej.

IV ETAP : Zawarcie umowy i wpłata zaliczki. Jeśli już sprawdzimy legalność działania detektywa i zdecydujemy się na współpracę, detektyw powinien podpisać z Klientem umowę pisemną. Ponadto, detektyw powinien wystawić fakturę VAT na zaliczkę i ustalone wynagrodzenie. 

V ETAP : Etap końcowy. Po zakończeniu pracy, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, detektyw przekazuje efekty swoich działań w formie pisemnego raportu. Przekazanie raportu przez detektywa jest jego ustawowym obowiązkiem. Raport ten może stanowić materiał dowodowy w sądzie lub przed organami ścigania, zaś licencjonowany detektyw może być przesłuchiwany w charakterze świadka.

http://www.nemezis24.pl/pl/jakosc-uslugi/weryfikacja

czwartek, 26 lutego 2015

Obserwacja

Metodą, która pozwoli na uzyskanie istotnych informacji dla naszego Klienta jest metoda obserwacyjna. Nasza agencja detektywistyczna prowadząc działania obserwacyjne pracuje dyskretnie, precyzyjnie i wnikliwie. Detektyw przy obserwacji zachowuje pełną ostrożność i rozważność, a przy tym jednocześnie rejestruje wyniki badań  formie zdjęć lub nagrania w sposób nie wzbudzający podejrzeń.

Obserwacja jako metoda pracy najczęściej jest wykorzystywana przy zdradach małżeńskich, sprawdzaniu opiekunki do dziecka czy zweryfikowaniu zachowania nastolatka.

Prywatny detektyw tą metodą poszukuje dowodów w różnych przestępstwach gospodarczych, kradzieżach, nadużyciach pracowniczych, w przypadku nieuczciwej konkurencji, weryfikuje lojalność pracownika i wiele innych.

Agencja detektywistyczna Nemezis stosuje obserwację jako celową czynność poznawania faktów oraz źródło interesujących Klienta informacji.

piątek, 2 stycznia 2015

Dlaczego nazwa NEMEZIS?

Nemezis - w mitologii greckiej - bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia. Zsyłała na ludzi szczęście lub niepowodzenie, ścigała przestępców i decydowała o losie w zależności od zasług. Córka nocy (Nyks), uważana za uosobienie gniewu bogów. Nemezis stała na straży równowagi świata wraz z Eryniami. Przedstawiana była jako kobieta trzymająca w jednej ręce gałąź jabłoni, w drugiej koło, a na głowie ma koronę uwieńczoną jeleniami. Z jej pasa zwisa bicz. Atrybutem Nemezis jest koło, a poświęconym jej zwierzęciem - gryf.