środa, 6 maja 2015

Skutki współpracy z osobą nieposiadającą licencji detektywa

STRATA PIENIĘDZY

Najczęściej osoba podająca się za detektywa po pobraniu zaliczki na zlecenie nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do wykonania tegoż zlecenia. Kontakt z nieuczciwym "detektywem" urywa się, nie odbiera on telefonu,  nie odpowiada na maile. 

BRAK WARTOŚCIOWEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO

Jeżeli osoba nieuprawniona wykonuje zlecenie to dane i informacje przez nią uzyskane nie mogą być przedstawione jako dowód w sądzie czy przed organami ścigania. Osoba nieposiadająca licencji detektywa nie może być przesłuchiwana w sprawie przed sądem. Jeżeli zaś Klient wykorzysta nielegalnie zdobyte informacje, naraża się na postępowanie karne i powództwo cywilne.

BRAK MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA ROSZCZEŃ

W przypadku kiedy nie mamy podpisanej umowy, nie mamy możliwości ani podstaw do wniesienia reklamacji na zamówioną usługę. Zaś brak potwierdzenia wpłaty zaliczki uniemożliwia nam żadnie jej zwrotu.