piątek, 5 lutego 2021

 

Usługi detektywistyczne w ramach czynności obserwacyjnych:

·         sprawy rozwodowe, podejrzenie zdrady, niewierny partner / niewierna partnerka, dowody zdrady

·         ustalenie miejsca pracy

·         ustalenie miejsca zamieszkania

·         weryfikacja kontrahenta

·         przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

·    kontrola pracowników (usługa background screening, weryfikacja zwolnień lekarskich, monitorowanie sposobu wykorzystania czasu pracy, sprawdzanie wiarygodności i lojalności pracownika, korupcja, sprawdzanie dochowania tajemnicy służbowej, weryfikacja czy nie doszło do naruszenia zasad umowy o zakazie konkurencji itp.)

·         ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem

·         informacje na temat nałogów czy przynależności do sekty

·    obserwacja dzieci czy nastolatków w trosce o ich bezpieczeństwo (spędzanie wolnego czasu, ustalenie kontaktów, spożywanie alkoholu lub innych używek)

 

https://www.nemezis24.pl/
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz