środa, 24 marca 2021

Prywatny detektyw Warszawa, Detektyw Warszawa, Agencja detektywistyczna, detektyw opinie

 

Prowadzimy działalność detektywistyczną w oparciu o obowiązującą Ustawę o usługach detektywistycznych, a także na podstawie licencji, posiadamy wpis do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności detektywistycznej.

Przywiązujemy szczególną uwagę na ciągły rozwój i podnoszenie standardu oferowanych usług. Podjęliśmy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin i specjalności, np. z renomowanymi kancelariami adwokackimi, psychologami, ekspertami ds. informatyki śledczej czy kryminologii.

#działalnośćdetektywistyczna #licencjadetektywa #agencjadetektywistyczna #prywatnydetektywwarszawa #detektywnemezis #detektywzlicencją


https://www.nemezis24.pl/
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz